Tu man savo meilę parduodi
Už alkaną šimtą.
Drebu tavyje lyg per gruodį
Visiems išdalintą.

Tu vėlei užsidedi kaukę,
Pamoji pirštu -
Kiti nuo tavęs pasitraukia,
O aš vis grįžtu -

Į mūsų nematomą plentą,
Likimo kieme.
Vertės milijonai netenka,
Dėl vieno: „eime“

Žinau - nusisuksiu. Bet grįšiu -
Tavęs ne gana.
Žinau. Jei praeisiu pro kryžių -
Užklius sutana...